Datasheets and Documentation

Documentation of Cologne Chip

Documentation of XHFC-1SU


Documentation of XHFC-2SU


Documentation of XHFC-4SU and XHFC-2S4U


Documentation of HFC-4S and HFC-8S


Documentation of HFC-E1